Hỏi đáp tên miền

Tên miền là gì?
Khóa tên miền là gì ?
Bảo mật thông tin tên miền là gì ?
Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền
Tôi có thể tham khảo danh sách các loại tên miền ở đâu?
Vì sao tôi nên đăng ký tên miền Việt Nam?
Có thể đổi tên miền khác hay đổi tên chủ thể vì đăng ký sai hay không?