Hỏi đáp về máy chủ

Phạm vi hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ Thuê máy chủ, Đặt máy chủ, VPS
(VPS) Mắt Bão đang dùng công nghệ ảo hóa nào?
(VPS) Phần cứng máy chủ cấu hình như thế nào?
(VPS) Máy chủ ảo hỗ trợ những hệ điều hành nào?
(VPS) Tôi có quyền truy cập vào tài khoản root hoặc Administrator không?
(VPS) Tôi có truy cập từ xa nếu VPS bị mất kết nối mạng không?
(Managed Web Server) Phạm vi hỗ trợ trên Máy chủ Web Quản trị toàn diện