Hỏi đáp về Web Hosting

Website và Web Hosting là gì ?
Web Hosting chia sẻ là gì?
Tôi có thể dùng nhiều tên miền khác nhau với một gói dịch vụ Web Hosting không?
Bao lâu thì dịch vụ đăng ký hoàn tất và sử dụng được?
Website của tôi có bị đặt quảng cáo khác hay không?
Tôi đã đăng ký tên miền ở nơi khác, tôi có thể đăng ký Web Hosting ở Trung tâm không?
Control Panel tôi sẽ sử dụng là gì?
Control Panel tôi sẽ sử dụng là gì?