Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice)

Giải pháp điều hành qua mạng

Hệ thống Quản lý và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích qua mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất. 

1. Các chức năng chính:

Screen Shot 2016-08-24 at 4.11.22 PM

 • Quản lý Văn Bản:

– Quản lý và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi tạo lập văn bản đến khi kết thúc xử lý. Các loại văn bản quản lý : văn bản đến, văn bản đi, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản.

 • Quản lý Điều hành

– Điều hành tác nghiệp, trao đổi thông tin của cơ quan. Lãnh đạo có thể truyền đạt các chỉ đạo của mình đến nhân viên, nhân viên có thể trao đổi thông tin với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng.

 • Quản lý Lịch công tác

– Quản lý lịch công tác ở đơn vị. Bao gồm lịch công tác cá nhân, lịch công tác phòng ban, lịch công tác của cơ quan.

 • Quản lý Hồ Sơ

– Là tủ hồ sơ cá nhân do người sử dụng tạo ra cho cá nhân mình để lưu nhóm công văn, tài liệu tùy ý. Hệ thống hỗ trợ những tính năng như thêm mới hồ sơ công việc.

 • Quản lý Họp

– Quản lý toàn bộ các cuộc họp trong cơ quan. Bao gồm các tính năng như lên lịch họp, đưa tài liệu họp, mời họp, ủy quyền người đại  diện, điểm danh thành phần tham dự,…

 • Lấy ý kiến

– Thông qua chức năng lấy ý kiến hệ thống có thể thu thập tất cả ý kiến của các nhân viên trong cơ quanquanvề một chủ đề được đưa ra, có thể tạo lập các cuộc bình bầu.

 • Quản  tin tức nội bộ

– Quản lý tất cả những tin tức, sự kiện trong cơ quan. Có thể tạo lập nhiều chuyên mục khác nhau như tin Công đoàn, tin Đảng bộ và những cán bộ nào được phân quyền mới được xem tin tức theo các chuyên mục đó.

 • Báo cáo thống 

– Cung cấp cho lãnh đạo những báo cáo cần thiết để quản lý điều hành trong đơn vị. Bao gồm các báo cáo về tình hình sử dụng hệ thống, tình hình xử lý văn bản từng cá nhân,…

 • Quản lý Danh mục

– Cung cấp cho quản trị hệ thống của cơ quan có thể khai báo, cập nhật các danh mục đơn vị, danh mục phòng ban, danh mục cán bộ,…

 • Quản tri hệ thống

– Cung cấp cho quản trị hệ thống những công cụ để quản trị, hỗ trợ trong đơn vị. Bao gồm các chức năng như: nhập cán bộ đầu vào, phân cán bộ vào phòng tổ, phân quyền sử dụng cho từng cá nhân, reset mật khẩu người dùng,…

 • Quản  Tin nhắn

– Cung cấp chức năng nhắn tin giúp lãnh đạo có thể điều hành nhanh bằng tin nhắn. Đặc biệt tích hợp tin nhắn tự động vào các chức năng khác như: nhắn tin nhắc duyệt văn bản cho lãnh đạo đối với những văn bản khẩn, nhắc việc tự động cho chuyên viên khi văn bản gần đến hạn xử lý.