Từ khóa: IT

Sinh viên khuyết tật châu Á khởi nghiệp với công nghệ thông tin

Cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu” dành cho thanh thiếu niên khuyết tật năm 2017 – Global IT Challenge, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2017 vừa thành công tốt đẹp.

Xem tiếp ...