Từ khóa: 800126

Từ tháng 11/2017, VNPT sử dụng một tổng đài duy nhất để báo cước: 800126

Khách hàng sử dụng mạng VNPT có thể gọi lại chính số tổng đài 800126 để hỏi các thông tin chi tiết cước.

Xem tiếp ...