Tài liệu tham vấn chuyển đổi số Huyện Văn Chấn

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
 1. TÀI LIỆU THAM VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN VĂN CHẤN Tải về
 2. KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀY 30 THÁNG 11 Tải về
 3. TÀI LIỆU PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Tải về
 4. CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Tải về