Từ khóa: An toàn thông tin

Đề nghị tăng sự phối hợp trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATTT

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng vừa đề nghị các thành viên Ban Điều hành 898 nghiên cứu, đề xuất phương án tăng cường sự phối, kết hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai một số nhiệm vụ cụ thể của Quyết định 898 về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng giai đoạn 2016-2020.

Xem tiếp ...