Từ khóa: Thi đua

VinaPhone phát động thi đua 120 ngày đêm hoàn thành SXKD

Tiếp nối phong trào phát động của Tập đoàn, ngày 29/8/2014, VinaPhone vừa tổ chức Lễ phát động thi đua 120 ngày đêm về đích hoàn thành kế hoạch SXKD qua cầu truyền hình.

Xem tiếp ...