VNPT hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao 2017

Cụ thể: Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2016. Đây là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của Tập đoàn tăng trưởng trên 20%. Tổng doanh thu đạt hơn 144.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016; Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016.

Tổng số thuê bao Internet băng rộng của VNPT hiện đạt 4,6 triệu thuê bao, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó thuê bao cáp quang FiberVNN đạt 4,1 triệu tăng 52% so cùng kỳ. Năm 2017, VNPT đã hoàn thành hoàn toàn việc chuyển đổi từ cáp đồng sáng cáp quang. Gần như 100% xã trên toàn quốc đã có cáp quang băng rộng của VNPT.

Các đơn vị trong khối công nghiệp của VNPT đã ký kết thành công một số hợp đồng cung cấp thiết bị viễn thông cho các đối tác tại thị trường Lào, Myanmar, Cuba với giá trị gần 335 tỷ đồng; Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ nội địa của VNPT sử dụng trên mạng không phải nhập khẩu là 8.744 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. VNPT đã thành lập công ty liên doanh Stream Net kinh doanh mạng băng rộng và dịch vụ viễn thông tại Myanmar. Việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các Hiệp hội, các tổ chức quốc tế đã góp phần đưa VNPT tiếp cận với các giải pháp CNTT tiên tiến trên thế giới, phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXKD của VNPT và mở ra những thị trường mới trong năm 2018.

Trong năm 2017, VNPT tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới, dịch vụ viễn thông, CNTT, khẳng định là Nhà mạng đi đầu về chất lượng và duy trì an toàn, ổn định. Năm 2017 VNPT hoàn thành phát sóng trên 20.000 trạm di động các loại nâng tổng số trạm toàn mạng đạt 75.000 trạm (thời gian mất liên lạc trung bình/trạm giảm 63% so với năm 2016); Tổng băng thông Internet quốc tế tăng hơn 83% so với năm 2016; Tổng năng lực Caching của VNPT tăng hơn 2,1 lần so với năm 2016.

Tập đoàn đã rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ và xử lý sự cố cho khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, thời gian cung cấp dịch vụ rút ngắn 1 ngày so với năm 2016; thời gian xử lý báo hỏng rút ngắn được 6 giờ so với năm 2016. Đối với khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ xử lý sự cố đạt cam kết với khách hàng tăng 13% so với năm 2016. Tỷ lệ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ thông qua khảo sát tăng 4% so với năm 2016.