VNPT sẵn sàng trả lương cao cho những tài năng thực sự

Theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020 đã được Chính phủ phê duyệt, VNPT đã hướng mục tiêu đầu tư phát triển để trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số (Digital Services) hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, VNPT cũng từng bước chuyển dịch cơ cấu tăng trưởng từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ viễn thông, CNTT và dịch vụ số theo chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025.

VNPT là đơn vị gần như đầu tiên xây dựng chiến lược chuyển thành nhà cung cấp dịch vụ số tại Việt Nam. Trước đây VNPT cũng đi đầu trong chuyển đổi số hóa mạng lưới và lần này tiếp tục đi đầu và đóng vai trò chủ đạo trong công tác chuyển đổi và số hóa nền kinh tế của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

“Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 chính là số hóa toàn bộ nền kinh tế. Ngay cả bản thân doanh nghiệp như VNPT cũng phải số hóa – tổ chức số. Muốn tham gia nền kinh tế thì chúng ta phải số hóa bản thân mình trước. Trong quá trình chuyển đổi số, đội ngũ thanh niên, những lãnh đạo trẻ là lực lượng hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá cho Tập đoàn”, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Trần Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi Tọa đàm phát triển thanh niên VNPT 3.0 được tổ chức gần đây.

Mặt khác, mới đây VNPT đã thành lập VNPT IT – một trụ cột sản xuất mới của Tập đoàn về phần mềm và các ứng dụng CNTT. VNPT IT sẽ có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ, phát triển tích hợp các giải pháp ICT phục vụ khách hàng VNPT. Trụ cột mới rất cần các lực lượng trẻ, những người tài năng và sáng tạo.

“Hiện nay chúng ta chưa phát huy được hết tiềm năng của đội ngũ thanh niên VNPT. Nếu chúng ta đào tạo đúng lực lượng thanh niên này thì sẽ có một đội ngũ cho thời đại nền kinh tế số”, ông Trần Mạnh Hùng nhận định.

Có thể thấy thách thức lớn nhất với VNPT trong việc thực hiện chiến lược VNPT 3.0 chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Để giữ chân và thu hút người tài, VNPT có hệ thống lương, thưởng rõ ràng. Năm 2017, Tập đoàn đã ban hành quy chế quản trị tài năng, trong đó sẵn sàng trả lương rất cao cho các chuyên gia, cho những người tài thực sự. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để VNPT phát triển trong kỷ nguyên số và Tập đoàn rất quan tâm về vấn đề này. Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo…con người muốn làm chủ công nghệ phải có tài năng. VNPT có nguồn quỹ phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy tài năng, VNPT luôn tạo mọi điều kiện để các nhân tài phát huy hết tài năng của mình và nhận được những gì xứng đáng với tài năng của họ.

“Cơ chế trọng dụng người tài của VNPT đang được chú trọng thực hiện. VNPT đã có quy chế, có quỹ lương trọng dụng người tài. Mức lương dành cho họ là không hạn chế. Có mức theo quy định nhà nước, nhưng cũng có mức lương theo đàm phán, năng lực thực tế, theo nhu cầu của VNPT”, Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long chia sẻ với báo chí hồi đầu năm 2018.

Được biết, trong thời gian vừa qua, có nhiều nhân sự ở nhiều tập đoàn lớn trên thế giới hoặc học ở các trường đại học danh tiếng quốc tế đã đầu quân cho VNPT. Số lượng tuy vẫn chưa đủ, nhưng đây là một tín hiệu đáng mừng. Cũng giống như các doanh nghiệp lớn khác, VNPT trong tương lai cần những leadership có khả năng dẫn dắt hệ thống thay đổi cách nghĩ, cách làm, những leadership dẫn dắt sự sáng tạo.