VNPT Yên Bái: Triển khai kế hoạch năm 2018

Sáng 24/1, VNPT Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dự chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2017, quy mô, mạng lưới, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin của VNPT Yên Bái tiếp tục được mở rộng và duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh của đơn vị và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai. Các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin được duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng, mạng lưới viễn thông tiếp tục được bảo dưỡng, quy mô mạng lưới được mở rộng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng mạng. Chất lượng, độ an toàn tin cậy của mạng lưới tiếp tục được nâng cao. Các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, phục vụ diễn tập phòng thủ khu vực, phòng  chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được triển khai đầy đủ.

Trung tâm VNPT Yên Bái và Trung tâm Viễn thông thành phố Yên Bái được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Doanh thu địa bàn trong năm 2017 của VNPT Yên Bái đạt 210,81 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước đạt 4,65 tỷ đồng. Thuê bao viễn thông thực tăng gần 3.700 thuê bao. Đến hết năm 2017, VNPT Yên Bái có 650 trạm di động BTS 2G/3G/4G trên toàn tỉnh. Đã kéo mới được 199km cáp quang các loại, xây dựng bổ sung, sửa chữa phòng chống bão lũ 286 km cáp quang…

Năm 2018, VNPT Yên Bái đặt mục tiêu đảm bảo tốt thông tin liên lạc cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an niinh. Triển khai tốt kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc, ứng cứu thông tin, phòng chống thiên tai….Phấn đấu doanh thu địa bàn đạt trên 225 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Chúc mừng VNPT Yên Bái về những kết quả đã đạt được trong năm 2017 đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn VNPT Yên Bái phát huy sự đoàn kết cao, chủ động sáng tạo, năng động phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập trung đảm bảo an toàn toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Kết hợp nhiệm vụ kinh doanh với phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Quan tâm đến việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách đối với người lao động.

Nhân dịp này, Trung tâm VNPT Yên Bái và Trung tâm Viễn thông thành phố Yên Bái được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tặng cờ thi đua cho VNPT Yên Bái đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017….