Từ khóa: Hộ tịch

Sản phẩm dịch vụ khác

Hệ thống đăng ký kinh doanh Quản lý ĐKKD : cung cấp chức năng hỗ trợ nghiệp vụ xử lý  đăng ký kinh doanh cho cán bộ xử lý . Quản lý CSDL doanh nghiệp : Xây dựng CSDL doanh nghiệp ĐKKD phục vụ tra cứu, xác minh thông tin cấp quận huyện. Hệ thống […]

Xem tiếp ...